Laminant Parke

Laminant Parke
Laminant Parke Uygulamaları

Laminant Parke Uygulamaları

Laminant Parke Uygularken profesyonel personelimiz ve en iyi şekille himet almanız için sizin istek ve önerinizle sizlere hizmet vermekteyiz..

Zeminin parke uygulamasına hazırlanması: Parke uygulaması öncesinde, zeminin bu uygulama işlemine uygun hale getirilmesi önemlidir. Son yıllarda bi­linçsizce yapılan uygulamalar, alt ze­mine yeterli önemin verilmemesi tüke­ticinin ilk bir kaç ayda sorunlar ya­ratmaya başlayan parkelerle karşılaşmasına ve dolayısıyla da ürü­ne karşı bir önyargı geliştirmesine se­bebiyet vermiştir.

Bozuk yüzeyler, su içermeyen kimya­sallarla hazırlanmış tesviye şapı ile düzeltilebilmektedir. Taşparke ya da mermer gibi malzemelerin üzerine ahşap parke döşenecekse, uygulama işlemi öncesinde zemin asitle temiz­lenmelidir. Daha sonra çift kompe-nantlı bir ön astar sürülmeli ve bunun üzerine de özel şap uygulanarak sertleşmesi beklenmelidir. Parke üze­rine parke döşenecek ise de eski par­kelerin sistrelenip cilasının yok edil­mesi gerekir. Yerden ısıtmalı zemin­lerde, şap kuruduktan sonra ısıtma serpantinlerindeki su ısısı 2 ya da 3 gün boyunca 30-35° C bekletilir. Dö­şeme işlemi bittikten sonra, 3- 5° C'lik kademelerle hedef ısıya ulaşılır. Ze­mindeki parkenin belli bir ısı gerginliği olduğu göz önüne alınmalı ve 30-35°C sınırı geçilmemelidir.